Informasjon om konkurranser og stevnetyper

Stevner

Det er to typer svømmestevner, Rekruttstevner og Approberte stevner.

Stevnedeltakelse er frivillig, men anbefales sterkt.

Rekruttstevner

Rekruttstevner er stevner hvor de nyeste svømmerne (uavhengig av alder oppad) kan få stevne erfaring. Vi deltar på stevner i Buskerud svømmekrets: Lier, Øvre og Nedre Eiker, Modum, Kongsberg og Gol. Rammene er som ved approberte stevner med dommere og tidtaking, men ingen disking eller rangering og alle får deltakerpremie. Svømmeren kan selv velge om de vil stupe eller starte i vannet. Ved å delta på stevner får svømmerne bedre forståelse for det de gjør på treningene og hvorfor det er viktig å lære riktig teknikk i de ulike øvelsene – i tillegg til gleden ved å mestre det. Hvem som skal delta på stafettlag bestemmes av treneren seinest underveis i stevnet, men helst før. Vi pleier å melde på lag dersom det er nok svømmere med, og de som vil får være med dersom det er mulig.

De aller fleste er med på rekruttstevner et år eller to, eller til de er trygge nok til å delta på approberte stevner. Rekruttsvømmerne bør ha med seg voksne eller i alle fall ha noen på stevner som har ansvaret for dem.

Approberte stevner 

Approberte stevner er svømmestevner arrangert etter Norges Svømmeforbunds regler hvor det er rangering, premiering til de beste og man kan diskes dersom man gjør feil. Disking er det som skremmer mange, men det betyr bare at de ikke får registrert den tiden de svømmer på denne gangen fordi de har tjuvstartet eller gjort noe annet feil i forhold til svømme arten det konkurreres i. Svømmere stoppes ikke underveis dersom de diskes i en øvelse, det blir gitt beskjed etterpå med forklaring for hvorfor. Som i all idrett må man betale lisens for å være forsikret ved deltakelse på approberte stevner. Deltakere på approberte stevner blir nokså selvgående etter hvert, men behovet for at noen er med og ser på er fortsatt der J.

 

Generelt

Det er trener med fra DSK på stevner i tillegg til at vi har lagleder, som er en av foreldrene. Å være lagleder består i å møte på lagledermøtet, som pågår mens svømmerne varmer opp (innsvømming). Her opplyses fra hver enkelt klubb eller arrangør om det er endringer i påmeldingene. Beskjeder videreformidles til de andre fra DSK og trener. Resten av stevnet er man hovedansvarlig/”foresatt” for svømmerne under stevnet, noe som også kan fordeles på alle. Noen svømmere trenger påminnelse om at de snart skal svømme osv, men dette lærer de snart å holde rede på selv. Denne oppgaven kan løses på flere måter, men at noen møter på lagledermøtet er viktig.

 

Stevneinvitasjoner vil komme på mail. For rekruttene vil det også av og til deles ut papirkopier på trening. I DSK har vi felles påmelding ved stevner. Dvs. at dere melder på til mailadressen som er oppgitt når stevneinvitasjonen sendes ut – innen oppgitt frist. Info om hvilket stevne det gjelder, navn på svømmer, fødselsår, og hvilke øvelser må oppgis hver gang.

 

Når fristen er ute legges alle deltakere inn i et program vi bruker for stevnepåmelding. De som har deltatt tidligere får påført sine tidligere tider ved påmeldingen. Stevne arrangøren setter opp heat hvor de som ikke har tider svømmer først, så blir svømmerne fordelt etter påmeldte tider slik at de alltid svømmer sammen med noen som er omtrent like raske. Et heat er gruppen svømmere som starter samtidig i en øvelse og antallet varierer med hvor mange baner det er i bassenget. Antall heat varierer med hvor mange påmeldte svømmere man har. Jenter og gutter svømmer i atskilte heat på approberte stevner. På rekrutt stevner kan jenter og gutter svømme i samme heat.

Grasrotandelen

Ullmax

© 2017 Drammen Svømmeklubb All Rights Reserved. Designed By Ltheme.com

Vi har 705 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Free Joomla! template by L.THEME