• I følge Norges svømmeforbund vil det ta mellom 40-60 timer å lære et barn å svømme. Dette kommer selvfølgelig an på hvor mye barnet mestrer fra før, og hvor vanntilvent barnet er.
 • Ved gjennomføring av de ulike nivåene vil barnet mestre viktige ting som er med på å skape en god svømmeopplevelse og progresjon. Både dykking, flyting og linjeholdning er viktige elementer å mestre for å lære seg å svømme.
 • Barna vil lære seg crawl og rygg som første svømmeart. Det er først på videregående nivå at barna vil lære seg bryst. Bryst er den mest avanserte svømmearten av de 4, fordi bryst krever enormt med koordinasjon og teknikk. Det er også viktig at barna lærer seg å bli trygge på å ha hodet under vann, og hvordan de raskest kan ta seg frem i vannet ved hjelp av flyteøvelser og riktig linjeholdning.
 • Etter endt og godkjent selungenkurs (det øverste nivået på begynnernivå) skal barna ut og svømme i det store bassenget. Overgangen er stor, og det er derfor noen barn som kanskje må gå et kurs flere ganger før de er klare for å svømme ute i det store bassenget.
 • Barna regnes som svømmedyktige etter endt og bestått selkurs (videregående 1).
 • I terapibassenget er det ca. 33 grader og i 50-meteren ca. 28 grader.
 • Det er lurt at barna har med seg svømmebriller. Fra pingvin og oppover er det greit om disse sitter klare før barnet starter timen. På de lavere kursene kan barna ha med seg brillene, og de vil få beskjed av instruktøren når det er greit å bruke dem.
 • Dere voksne er hjertelig velkomne til å være til stede på kanten ved terapibassenget, første og siste kursdag. De resterende kursdagene ønsker vi at dere oppholder dere i kaféen eller andre steder i hallen. Aldersgrensen for å være alene i hallen er 10 år, så alle barn som er under denne aldersgrensen er nødt til å ha en ledsager over 18 år med seg inn i badeanlegget. Spør i resepsjonen etter ledsagerbillett. Hvis dere ønsker å svømme, må dere betale inngangsbillett. Hvis svømmeklubbens foreldre benytter ledsagerbillett og likevel svømmer, vil det ødelegge for klubbens forhold til badet. Vil dere tegne årsabonnement, har klubben firmaavtale med badet om dette.
 • Når kursrunden nærmer seg avslutning, vil dere kunne gå inn på eget barn på tryggivann og finne hvilket kurs instruktørene anbefaler videre. Dere vil da ha en fortrinnsrett til å melde dere på aktuelle kurs før dette kurset blir åpent for påmelding for nye deltakere. Der vil få beskjed før kurset legges ut for påmelding, slik at dere kan benytte fortrinnsretten.
 • Etter at barnet har fullført det høyeste kursnivået (videregående 4-hai) vil det bli tilbudt å fortsette på Rekruttnivå. Ved spørsmål vedrørende rekrutt, ta kontakt med kursansvarlig.
 • Barn med funksjonsnedsettelser har også mulighet til å delta på ordinære kurs. Dette bør informeres om ved påmelding. Noen av instruktørene er utdannet som instruktør for barn med funksjonsnedsettelser.

 

Les mer om kursinformasjon i FORELDREMAPPEN

 

Svar på spørsmålene under for å få hjelp til å velge riktig kursnivå for ditt barn.

1. Er barnet skeptisk til vann eller ukomfortabel med å ha hodet under vann?  

           Ja:Meld på Hvalmerket 

          Nei:Videre til neste spørsmål    

     

2. Kan barnet hente gjenstand på 1m dypt vann uten svømmebriller? Hopper fra bassengkanten alene?

          Nei:Meld på Hvalmerket  

            Ja:Videre til neste spørsmål  

     

3. Kan barnet flyte på mage og rygg uten hjelp i minst 15 sek (med ørene under vann uansett posisjon)?

          Nei:Meld på Skilpaddemerket  

           Ja:Videre til neste spørsmål  

     

4. Kan barnet svømme på mage og rygg med crawl-benspark over 10 m uten hjelp? 

         Nei:Meld på Pingvinmerket  

          Ja:Videre til neste spørsmål  

     

5. Kan barnet svømme crawl og rygg grovkoordinert?  

        Nei:Meld på Selungemerket  

         Ja:Videre til neste spørsmål  

     

6. Kan barnet svømme 25 m crawl med pust på siden, 25 m ryggcrawl og stupe? 

         Nei:Meld på Selmerket  

         Ja:Videre til neste spørsmål  

     

7. Kan barnet svømme 25 m crawl med pust på siden, 25 m ryggcrawl, stupe og har god kjennskap til bølgebevegelsen? 

          Nei:Meld på Sjøløvemerket  

          Ja:Meld på Delfin

 

9. Kan barnet svømme crawl, rygg, bølge og har kjennskaper til bryst grovkoordinert?

          Nei: Meld på Delfin 

         Ja:Meld på Hai

 

10. Kan barnet svømme en full medley med korrekt start og vending prosedyre?

         Nei:Meld på Hai

        Ja:Meld på C-gruppen

 

Vi har 4 kursrunder i året:

Januar – Mars – Påmeldingen åpner i desember
Mars/April – Juni – Påmeldingen åpner i mars
August – Oktober – Påmeldingen åpner i Juli
Oktober – Desember – Påmeldingen åpner i oktober

Datoer for kursene vil variere fra år til år pga. helligdager/ferie.

Begynnerkursene

Begynnerkursene er kursene fra vannmerket til selungen. Disse kursene gjennomføres i terapibassenget på Drammensbadet, med en dybde på 80cm.

 • På mandager er det kurs mellom 18.00-19.30
 • På tirsdager er det kurs mellom 17.00 og 19.30
 • På torsdager er det kurs mellom 17.00 og 19.30
 • På lørdager er det kurs mellom 10.15-11.45

Pris for begynnerkurs (hval-selungen) = 1400kr for 8 gang a/30min

I tillegg kommer årlig medlemsavgift på 350kr som belastes ved årets første kurs.

Hvis du melder på søsken får du 100 kr i morderasjonsavslag på ett kurs.

Videregående kurs (VG)

Videregående kurs er kursene fra Sel til Hai.

Disse kursene gjennomføres i det store bassenget, 50-meteren.

Dybden i dette bassenget er fra 180cm – 190cm.

Sel/Sjøløve svømmer 2 x 45min/uke.

Delfin/Hai svømmer 2x60min/uke.

 • Sel 1 og 2 er Mandager & Onsdager.
 • Sjøløve er Mandager & Torsdager
 • Delfin er Tirsdag & Torsdag
 • Hai er Tirsdag & Torsdag

VG partiene/Rekrutt har sesongtrening og svømmer fra skolestart - juleferie, januar - sommerferie.

Det er månedlig innbetaling og aktiv utmelding på disse kursene, med 1 måneds oppsigelse. 

VG er 560kr/mnd ved søskenmoderasjon er det 520kr/mnd

I tillegg kommer årlig medlemsavgift på 350kr som belastes ved årets første kurs.

 
DSK står ikke ansvarlig ved stenging av anlegget ved f.eks streik.
DSK har ingen garanti for å få igjen tapte kursdager ved ferie eller sykdom.
DSK gir ikke refusjon for tapte kursdager eller kursslutt etter uke 2.

 

Svømmekurs med Drammen Svømmeklubb i Drammensbadet

 

Drammen Svømmeklubb tilbyr svømmekurs for barn fra 4 år og eldre i kursbassenget på Drammensbadet.

Vi har dyktige instruktører som tidligere har vært svømmere, med godt innhold samt gode referanser fra tidligere kursdeltakere. Vi har inntil 5 barn pr instruktør !

 

Kan du svømme på dypet kan vi også tilby videre opplæring og trening i vår rekruttavdeling. Her kan barna ta ferdighetsmerkene Selmerket, Sjøløve, Delfin og Hai.

 

Drammen Svømmeklubb arrangerer 8 ulike kursprogrammene som er i den nasjonale planen for svømmeopplæring, under Norges svømmeskole. Les mer om Norges svømmeskole her.

 

For alle kurstyper finner dere mer informasjon under "oversikt over svømmekursene", nederst på siden.

  

Påmelding finner du på: www.tryggivann.no/viskurs.aspx?arr=60 ,

Spørsmål? Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. evn. mobil kursansvarlig 90822115

 

Klikk på linkene under for mer informasjon:

Neste kursrunde

Oversikt over svømmekursene

 

 

 

IMG 2656

 

 

 

 

Hvis du skulle synes at det er vanskelig å bestemme riktig nivå, ta en titt på Kursnivåvelger

 

 

Hvalmerket-dykkekurs
Hvalmerkekursene fokuserer på kjernefunksjonen "Dykke", som innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å lære å svømme må eleven kunne oppholde seg under vann - dykke, og orientere seg der. Dette innebærer også at man kan kontrollere pustingen: puste inn - dykke under - se og orientere seg - komme opp - puste ut og inn.

Etter endt kurs skal elevene beherske blant annet å kombinere hopp fra bassengkanten - dykke - orientere seg under vann - hente gjenstander til overflaten.

Skilpaddemerket-flytekurs
Skilpaddekursene fokuserer på kjernefunksjonen "Flyte", som innebærer at man opplever oppdriften i vannet. Den bevisste opplevelsen av at vannet "bærer" kroppen er helt sentral i svømmeopplæringen. Flytingen påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfor følger flyting etter dykking.

Etter endt kurs skal elevene beherske blant annet å flyte som en pil på magen og på ryggen, med armene strukket frem, i minst 15 sekunder på hver side.Pingvinmerket-glikurs

Pingvinkursene fokuserer på kjernefunksjonen "Gli", som innebærer at man flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte.

Etter endt kurs skal elevene beherske blant annet å kombinere aktiviteten hoppe - flyte opp - innta linjeholdning på magen i vannflaten - gjøre crawlbeinspark med armene strukket frem - dreie over på ryggen - gjøre beinspark i linjeholdning og puste.

Selungenmerket-svømmekurs
Selungenkursene fokuserer på kjernefunksjonen "Fremdrift", som innebærer at man skaper fremdrift i vannet ved hjelp av arm- og beinbevegelser. Målet er å nytte motstandskraften i vannet slik at bevegelsene fører til fremdrift.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:

- Stupe uti på dypt vann - svømme 12,5 meter på magen - skifte retning - svømme 2-3 meter mot startstedet - stoppe - flyte i 30 sekunder - svømme på ryggen tilbake til utgangspunktet.

Selmerket-Rekrutt 2
Elevene skal gjennom de videregående kursene utvikle allsidighet innen svømming og livredning.
- Kunne svømme crawl og rygg på̊ et videregående nivå̊

- Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl «overlapp» med plate/ring/nuddel (flytepinne), med pusting

- Kunne utføre en ryggstart, gli under vann, svømme 10m rygg beinspark
- Livredning/førstehjelp


Sjøløve-Rekrutt 2

- Kunne utføre butterflybevegelsen (delfinbevegelsen)

- Kunne utføre 10m delfinbevegelse på mage i vannflaten, med armer langs siden og strukket foran hodet

- Kunne utføre åpen vending i bryst, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning

- Livredning/førstehjelp


Delfin-Rekrutt 1
- Kunne svømme butterfly grovkoordinert
- Kunne utføre 8 butterflybeinspark under vann med god linjeholdning

- Kunne utføre 3 kick under vann for deretter å svømme butterfly uten pust, totalt 10m

- Kunne svømme 15m brystbeinspark med delfinbevegelse, hvor fotbladene er vinklet ut gjennom hele sparket (med plate eller annet flytemiddel)

- Kunne svømme 25m bryst med delfinbevegelse, grovkoordinert

- Livredning

Her begynner også svømmerene å være med på lokale rekruttstevner!

 

Hai- Rekrutt 1

- Kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger

- Kunne grunnleggende livredning i vann

 - Kunne svømme 10m butterfly, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m rygg

- Kunne svømme 10m rygg, utføre korrekt åpen vending, og deretter svømme 10m bryst

- Kunne svømme 10m bryst, utføre korrekt vending, og deretter svømme 10m crawl

- Kunne utføre start fra pall

- Kunne svømme 100m medley

 

Grasrotandelen

Ullmax

© 2017 Drammen Svømmeklubb All Rights Reserved. Designed By Ltheme.com

Vi har 71 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Free Joomla! template by L.THEME